happykoala-cz

Opatření pro "Trusted Shops" recenze/ověření zpětné vazby
Každou reálnou zkušenost s nákupem nebo využíváním služby společnosti lze ohodnotit až 5 hvězdičkami. Recenze se týkají zkušeností, které proběhly nejdříve 6 měsíců před odesláním recenzí. Poté se celkové hodnocení vypočítá na základě prostého průměru hodnocení všech ověřených recenzí za posledních 12 měsíců. Zákazníci popisují zkušenost vlastními slovy přidáním komentářů.

Trusted Shops nenabízí žádné výhody, speciální podmínky, slevy z cen ani jiné pobídky za odeslání kladné recenze nebo stažení negativní recenze. Všechny recenze, pozitivní i negativní, jsou publikovány.

Platí podmínky používání platformy pro zpětnou vazbu Trusted Shops.

Výpočet skóre na základě hodnocení hvězdičkami
5,00 - 4,50 Výborně
4,49 - 3,50 Dobrý
3.49 - 2.50 Jarmark
2,49 - 1,50 Špatný
1,49 - 1,00 Velmi špatné

Opatření pro ověření recenzí
Společnost Trusted Shops přijala ve svém systému recenzí různá opatření, aby zajistila, že zveřejněné recenze pocházejí pouze od spotřebitelů, kteří skutečně použili nebo zakoupili produkty nebo služby (dále jen „Ověřené recenze“).

Jak Trusted Shops zajišťuje, že se jedná o autentické recenze?

Technická opatření
Trusted Shops používá různá technická opatření, aby zajistila, že pozvánky ke kontrole prostřednictvím e-mailu budou zasílány pouze na e-mailové adresy, které byly použity k dokončení nákupu nebo nákupu služby.

Online nakupující, kteří využívají služby Trusted Shops, včetně ochrany kupujícího, obdrží po dokončení objednávky pozvánku ke kontrole od Trusted Shops. Odkaz v e-mailu lze použít k odeslání recenze autenticky dokončeného nákupu.

Uživatelé Služeb důvěryhodných obchodů mohou navíc své objednávky hodnotit také tím, že svůj nákup zavolají ve Světě spotřebitelů (přihlašovací oblast pro důvěryhodné obchody). Byla zde také přijata technická opatření, která mají zajistit, aby mohly být hodnoceny pouze transakce zdokumentované ve Světě spotřebitelů.

Internetové obchody mohou také požádat své zákazníky o zaslání recenze prostřednictvím systému Trusted Shops. V rámci automatického odesílání pozvánek je e-mailová adresa zákazníka přenesena přes API nebo tzv. Review Collector do Trusted Shops za účelem zaslání zvacího e-mailu. Tato technická opatření zajišťují, že pozvánka na kontrolu bude zaslána pouze na e-mailové adresy, které byly použity k dokončení nákupu.

Navíc ve vybraných případech existuje možnost zadat rating přímo na ratingovém profilu společnosti. Opět je nutné zadat e-mailovou adresu a referenční číslo. K potvrzení pravosti e-mailové adresy se používá postup dvojitého přihlášení.

Současně se ve všech případech shromažďují další referenční údaje o objednávkách, aby bylo zajištěno, že služby Trusted Shops jsou obecně bezpečně přiděleny a že je ke skutečné nákupní transakci přiřazena individuální kontrola.

Manuální opatření
Další manuální opatření se také používají k zajištění toho, aby recenze poskytovali pouze zákazníci, kteří si produkt skutečně zakoupili nebo službu využili.

Aby bylo možné ověřit, zda je recenze autentická a legitimní, nelze recenze zadávat anonymně. E-mailová adresa použitá při nákupu vždy slouží jako ověřitelná reference pro odeslání recenze.

V případě nesrovnalostí nebo náznaků, že přezkoumání není založeno na zkušenostech, je i přes implementaci výše uvedených technických opatření požadován důkaz, že předložená recenze je oprávněná, a je podle toho kontrolována. Pokud nebude možné požadovaným dokladem prokázat, že byl produkt zakoupen, nebo že byla služba využita, bude recenze smazána.

Active Review Management
Recenze společností, které používají Active Review Management Trusted Shops, jsou před zveřejněním filtrovány na určitý specifikovaný neautorizovaný obsah. Recenze s takovým obsahem se nezveřejňují. Ruční skenování je omezeno výhradně na obsah uvedený v části „Obecné“ a obsah uvedený pro určitá odvětví. Odkaz na použití této funkce lze nalézt na revizních profilech těchto společností. Žádná další ruční kontrola hodnocení před zveřejněním neprobíhá.

Všeobecné:
- Urážlivé nebo rasistické výroky
- Osobní údaje, zejména jména zaměstnanců nebo jméno zákazníka


Pro pojistky
- detaily bankovního účtu
- Pojistná čísla


Pro e-cigarety
- Jakékoli konkrétní odkazy na nabízené produkty (recenze produktů)
- Odkazy na užívání nebo spotřebu tabáku nebo tabákových výrobků, e-cigarety
- Recenze, ve kterých je produkt/zboží zmíněn
- Recenze, ve kterých je zmíněno slovo „produkt“, „zboží“, „zboží“ nebo „zařízení“ – (výjimka „nebylo přijato zboží“)


Pro léčivé přípravky
- Výroky o účinku drogy
- Srovnání před / po
- Jakékoli konkrétní odkazy na nabízené produkty (recenze produktů)
- Recenze, ve kterých je produkt/zboží zmíněn


Pro doplňky stravy
- Informace o způsobu působení
- Srovnání před a po


Pro alkoholické nápoje
- Reklama na konzumaci alkoholu


Poznámky ke speciálním případům:

Importované recenze

V případě těchto recenzí nezaručujeme, že všechny pocházejí od spotřebitelů, kteří skutečně použili nebo zakoupili produkty nebo služby. Tyto recenze (označené jako „Importované recenze“) proto nejsou zahrnuty do výpočtu celkového hodnocení a jsou označeny jako Importované recenze.

You have successfully subscribed!