happykoala-cz

Obchodní podmínky internetového obchodu https://happykoala.cz (dále jen "internetový obchod") jsou vypracovány v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele.

Provozovatelem internetového obchodu je společnost MEGASPLET, trgovina po internetu, d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, IČ: 6988407000, společnost je plátcem DPH, DIČ: SI84375493, registrační číslo 2016/768, jednatelem společnosti je Luka Ropotar (dále jen: poskytovatel).

Obecné

Obchodní podmínky stanoví provoz internetového obchodu, práva a povinnosti uživatele a obchodní vztah mezi poskytovatelem a spotřebitelem, který si prostřednictvím internetového obchodu objedná zboží (dále jen "kupující"). Kupující je vázán těmito obchodními podmínkami, které jsou platné v okamžiku nákupu, tj. v okamžiku odeslání online objednávky. Kupující je na tyto obchodní podmínky výslovně upozorněn při podání objednávky a podáním objednávky potvrzuje, že s jejich obsahem souhlasí.

Poskytovatel má právo tyto podmínky upravit nebo doplnit a vhodným způsobem o tom informovat uživatele. Za vhodný způsob se považuje zveřejnění nových podmínek na internetových stránkách poskytovatele.

Při používání těchto webových stránek je uživatel seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů (odkaz zde). Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou poskytovatele, a proto za ně odpovídají výhradně jejich autoři, nikoli poskytovatel. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku přístupu k takovému obsahu, přesnosti nebo nemožnosti používat informace a za jakékoli chyby nebo nedostatky v obsahu.

UPOZORNĚNÍ: Tento internetový obchod je internetový maloobchod, určený tedy pouze pro fyzické osoby nebo konečné spotřebitele (B2C). Poskytovatel neumožňuje prodej právnickým osobám (B2B) a také nenabízí možnost vystavovat faktury právnickým osobám. To také znamená, že následné opravy faktur vystavených fyzickým osobám na právnické osoby nejsou možné. Pokud si uživatel přeje s poskytovatelem navázat spolupráci B2B a nakoupit větší množství výrobků (kompletní balení / karton / s minimální hodnotou nákupu 5 000 EUR + DPH), může kontaktovat velkoobchod poskytovatele na následující e-mailové adrese info@happykoala.cz.

Nákup bez registrace

Pro nákup produktů není vyžadována registrace. U pokladny vyplní kupující potřebná pole (e-mailovou adresu, jméno a příjmení, adresu dodání atdNa první stránce pokladny, kde se zadávají údaje, může kupující zaškrtnout políčko "Uložit údaje pro příště". Tímto způsobem se kupující při dalším nákupu vyhne nutnosti znovu vyplňovat své údaje.

Způsob platby

Poskytovatel nabízí následující způsoby platby:

  1. Platba na dobírku – kupující provede platbu při převzetí výrobků doručovací službě, která zásilku doručila, předáním hotovosti nebo platební kartou, pokud doručovací služba takovou platbu umožňuje. Balík je doručován prostřednictvím České pošty, v případě platby na dobírku zaplatí kupující poplatek ve výši 49 Kč.
  2. PayPal – on-line platba přes Paypal. Při volbě tohoto způsobu platby je kupující přesměrován na webové stránky www.paypal.com, kde postupuje podle jejich pokynů. Pokud je transakce úspěšná a platba proběhne, poskytovatel předá zásilku doručovací službě.
  3. Kreditní karta - platba kreditní kartou Visa nebo Mastercard. Při volbě tohoto způsobu platby je zákazník přesměrován na webové stránky poskytovatele platebních služeb. Na této webové stránce zákazník zadá údaje o platební kartě (obvykle jméno a příjmení držitele platební karty, číslo karty a CVV kód). Pokud je transakce úspěšná a platba proběhne, poskytovatel předá zásilku doručovací službě.

Platba kreditní kartou je zcela bezpečná (více informací o bezpečném placení kreditní kartou najdete zde).

Termín a způsob dodání

Internetový obchod přijímá objednávky 24 hodin denně. Všechny objednávky jsou vyřizovány průběžně a neprodleně. Pokud výrobek v době objednání není skladem, bude doručovací lhůta prodloužena v souladu s dodací lhůtou výrobce.

Smluvním partnerem pro doručování zásilek je Česká pošta.

Ceny a poplatky za dodání

Ceny produktů v internetovém obchodě jsou uvedeny v korunách a zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak. Dodavatel je plátcem DPH.

Ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost. Ceny jsou platné v případě platby výše uvedenými způsoby platby za výše uvedených podmínek.

Nabídka v internetovém obchodě platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak. Při objednávce nad  1450 Kč jsou balné a poštovné zdarma. U objednávek do  1450 Kč činí náklady na balení a poštovné 79,00 Kč bez ohledu na hmotnost, množství a velikost objednávky. Přesná výše poštovného se zobrazí před potvrzením objednávky.

Postup nákupu

Jakmile si kupující vybere produkt, který chce koupit, klikne na tlačítko "Přidej do košíku". V nákupním košíku se zobrazí množství a celková částka objednaných produktů. Pokud si zákazník přeje změnit množství určitého výrobku nebo odebrat výrobek z nákupního košíku, zvolí u jednotlivého výrobku požadovaný počet nebo výrobek odebere kliknutím na tlačítko "X". Kupující pokračuje stisknutím tlačítka "Pokračovat k pokladně". Kupující poté zadá své údaje, a sice e-mailovou adresu a doručovací údaje (jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo), vybere způsob doručení, způsob platby a odešle objednávku nebo zvolí expresní dokončení objednávky prostřednictvím služby PayPal. Po odeslání objednávky obdrží kupující na zadanou e-mailovou adresu shrnutí objednávky. Informace o stavu a obsahu objednávky jsou kupujícímu vždy k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

Kupní smlouva na webových stránkách mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy kupující od poskytovatele obdrží e-mail s potvrzením o zadání objednávky, neodstoupí-li poskytovatel od smlouvy písemným oznámením zaslaným kupujícímu nejpozději do 48 hodin od potvrzení objednávky, protože:

  • objednaný výrobek už není skladem a kupující není ochoten koupit jiný výrobek nabízený dodavatelem;
  • poskytovatel zjistí, že došlo k chybě v ceně výrobku, a kupující není ochoten koupit výrobek za upravenou (správnou) cenu;
  • dodání výrobků kupujícímu bez zavinění poskytovatele nemohlo být provedeno v původně dohodnuté lhůtě a kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele je každá strana povinna neprodleně uhradit druhé straně to, co od ní obdržela. V takovém případě nemá kupující nárok na jinou náhradu škody nebo odškodnění než na vrácení kupní ceny a případných nákladů na dopravu výrobku poskytovateli.

Stisknutím tlačítka "Objednávka zavazující k platbě" kupující potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami zveřejněnými na webových stránkách poskytovatele a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva v českém jazyce se nachází ve spodní části webových stránek a je kupujícímu kdykoli přístupná.

Speciální nabídky

Slevy, propagační kódy, online akce a další speciální výhody se nesčítají, pokud není u jednotlivého produktu nebo v reklamním sdělení uvedeno jinak.

Zrušení objednávky

Kupující může svou objednávku zrušit až do vyexpedování produktů a sice zasláním zprávy o zrušení objednávky poskytovateli na e-mailovou adresu info@happykoala.cz s uvedením referenčního čísla objednávky. Po úspěšném zrušení objednávky obdrží kupující e-mailem oznámení o zrušení objednávky.

Právo na odstoupení od smlouvy

Podle zákona o ochraně spotřebitele má kupující v případě smluv uzavřených na dálku právo do 14 dnů oznámit poskytovateli, že od smlouvy odstupuje, aniž by musel své rozhodnutí zdůvodňovat. Považuje se, že kupující podal prohlášení o odstoupení od smlouvy včas, pokud jej odešle ve lhůtě stanovené v předchozí větě. Oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující podat prostřednictvím zde uvedeného formuláře nebo jednoznačným prohlášením, z něhož jasně vyplývá, že od smlouvy odstupuje.

Pokud kupující zboží již obdržel a odstupuje od smlouvy, musí jej vrátit nebo předat poskytovateli nebo osobě pověřené poskytovatelem k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení přijatých plateb provede poskytovatel okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Poskytovatel vrátí kupujícímu přijaté platby stejným platebním prostředkem, jaký použil kupující, pokud kupující výslovně nepožádal o použití jiného platebního prostředku a kupující v důsledku toho nenese žádné náklady.

Kupující může výrobky prohlédnout a vyzkoušet v rozsahu nezbytně nutném pro zjištění skutečného stavu. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty výrobků, pokud je snížení hodnoty způsobeno manipulací, která není nezbytně nutná ke zjištění povahy, vlastností a výkonu výrobků.

Jediným nákladem, který nese kupující v souvislosti s odstoupením od smlouvy, jsou náklady na vrácení výrobků (které jsou v případě přepravy účtovány podle ceníku doručovací služby a závisí na tom, o jaký druh zásilky se jedná).

Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv týkajících se výrobku, který byl vyroben podle přesných pokynů kupujícího a byl přizpůsoben jeho osobním potřebám, výrobku, který vzhledem ke své povaze není vhodný k vrácení, výrobku, který podléhá rychlé zkáze nebo jehož životnost skončila, nebo v jiných případech stanovených právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Právo na vrácení kupní ceny v případě uplatnění záruky a nesouladu výrobků je podrobněji upraveno právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Kupující musí výrobky určené k vrácení vhodným způsobem připravit k přepravě, přičemž může použít původní nebo jiný vhodný či bezpečný obal. Poskytovatel nepřijímá zásilky na dobírku.

 

Adresa pro vrácení výrobků:

MEGASPLET D.O.O.

DEPO BRNO 71

HERŠPICKÁ 875/6A

600 10 BRNO

Vrácení poškozených zásilek

V případě, že je doručená zásilka fyzicky poškozená, chybí v ní obsah nebo vykazuje známky otevření, musí kupující po obdržení zásilky zahájit reklamační řízení, a to buď u doručovatele, který mu zásilku doručil, nebo zasláním zprávy doručovací službě. Pokud si zákazník přeje získat další informace týkající se poškozené zásilky, může kontaktovat poskytovatele na čísle zákaznického servisu 234 076 590. Poskytovatel bude společně s doručovací službou usilovat o co nejrychlejší vyřešení reklamace.

Záruka

Pokud výrobek, na který se vztahuje záruka, nesplňuje specifikace nebo nemá vlastnosti uvedené v záručním listu nebo reklamním sdělení, může kupující nejprve požádat o odstranění závad. Na výrobky, na které je poskytnuta záruka, se vztahují záruční podmínky a lhůty uvedené v platném záručním listě nebo na faktuře poskytovatele a jsou platné od dne nákupu při předložení faktury.

Za vyřizování reklamací je odpovědný výrobce nebo jeho autorizovaný servis.

Výrobce je povinen odstranit vadu do 30 dnů ode dne obdržení žádosti kupujícího o odstranění vady. Nebudou-li vady odstraněny po dobu 30 dnů ode dne, kdy výrobce nebo autorizovaný servis obdržel od kupujícího žádost o odstranění vady, musí výrobce kupujícímu bezplatně vyměnit výrobek za stejný, nový a bezvadný výrobek.

Při vrácení výrobku musí kupující přiložit všechny položky nebo součásti zakoupeného výrobku (připojovací kabely atd.) a uvést důvod vrácení nebo popis závady. Před odesláním výrobků autorizovanému servisu v záruční době je nutné předchozí oznámení prostřednictvím e-mailové adresy info@happykoala.cz.

Nesoulad zboží nebo výrobků

Pokud se kupující domnívá, že zakoupený výrobek není ve shodě se smlouvou, zejména, nikoli však výlučně, neodpovídá popisu, druhu, množství a postrádá funkčnost a další dohodnuté vlastnosti, může neshodu nahlásit poskytovateli, nejpozději však do dvou let od dodání výrobku. Předpokládá se, že nesoulad výrobku existoval už v době nákupu, pokud se projeví do jednoho roku od dodání výrobku, neprokáže-li dodavatel opak nebo pokud předpoklad nesouladu není slučitelný s povahou výrobku nebo povahou nesouladu.

Kupující v oznámení o neshodě neshodu podrobně popíše. Kupující oznámení o neshodě zašle na e-mailovou adresu info@happykoala.cz. Kupující je povinen umožnit poskytovateli kontrolu výrobku, o kterém kupující tvrdí, že je neshodný.

V případě nesouladu výrobku má kupující, který poskytovatele o nesouladu výrobku informoval, za podmínek a v pořadí stanoveném v tomto odstavci, právo:

  • požadovat, aby poskytovatel bezplatně obnovil shodu výrobku, buď výměnou produktu za nový, nebo opravou produktu
  • požadovat snížení kupní ceny v poměru k nesouladu, nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

V každém případě je kupující rovněž oprávněn požadovat po poskytovateli úhradu škody, zejména nákladů na materiál, náhradní díly, práci, přesun a přepravu výrobků, která vznikla v důsledku reklamace.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů nebo kupujících v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Recenze, komentáře a hodnocení

Recenze, komentáře a hodnocení psané zákazníky a uživateli jsou součástí funkčnosti internetového obchodu a pomáhají zlepšit uživatelskou zkušenost. Poskytovatel umožňuje každému uživateli nebo zákazníkovi internetového obchodu, který si zakoupil produkt, napsat recenzi, komentář nebo hodnocení, které poskytovatel před konečným zveřejněním přezkoumá a v souladu s níže uvedeným postupem vyhodnotí, zda splňují kritéria pro zveřejnění.

Odesláním recenze, komentáře nebo hodnocení uživatel nebo zákazník výslovně souhlasí s těmito obchodními podmínkami a opravňuje poskytovatele ke zveřejnění části nebo celého textu ve všech elektronických a jiných médiích. Poskytovatel má právo použít obsah po neomezenou dobu a k jakémukoli účelu, který je v jeho obchodním zájmu, včetně zveřejnění v reklamě nebo jiných marketingových sděleních. Autor recenze, komentáře nebo hodnocení prohlašuje, že je vlastníkem majetkových a osobnostních autorských práv k tomuto obsahu a že tato majetková autorská práva převádí na poskytovatele bez časového a prostorového omezení.

Postup posuzování vhodnosti recenzí, komentářů a hodnocení a způsob schvalování hodnocení je zveřejněn zde.

Právní upozornění - podmínky používání webových stránek

Webové stránky HAPPYKOALA.CZ jsou majetkem poskytovatele, který rovněž spravuje internetový obchod. Veškerý písemný a obrazový obsah zveřejněný na těchto webových stránkách je duševním vlastnictvím poskytovatele. Uživatel nesmí tento obsah kopírovat, upravovat, reprodukovat, zveřejňovat ani jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

Elektrická a elektronická zařízení

Podle platných právních předpisů může kupující při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení odevzdat elektroodpad poskytovateli. Takové zařízení musí být svým určením a klasifikací shodné s dodaným elektrickým a elektronickým zařízením a počet kusů odpadního elektrického a elektronického zařízení musí být stejný jako počet kusů dodaného elektrického a elektronického zařízení.

Stížnosti a spory

Kupující a poskytovatel se zavazují, že se pokusí vyřešit případná nedorozumění a spory vzniklé v souvislosti s nákupem produktů smírnou cestou.

Poskytovatel má zaveden systém vyřizování stížností. Kupující může podat stížnost prostřednictvím e-mailové adresy info@happykoala.cz. Poskytovatel potvrdí přijetí stížnosti nejpozději do pěti pracovních dnů a ve stejné lhůtě informuje kupujícího o tom, jak dlouho bude trvat vyřízení stížnosti, a průběžně ho informuje o průběhu řízení. Poskytovatel si uvědomuje, že základní charakteristikou spotřebitelského sporu, alespoň pokud jde o soudní řešení, je jeho nepoměr mezi ekonomickou hodnotou nároku a náklady vynaloženými na samotné řešení sporu, a proto bude usilovat o smírné řešení všech sporů, nikoliv o soudní řešení.

Poskytovatel neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako oprávněného k řešení spotřebitelského sporu.

Řešení sporů online

Poskytovatel zveřejňuje na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení spotřebitelských sporů online. Platforma je k dispozici na následujícím odkazu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Přejeme vám příjemné a výhodné nakupování!

 

Obchodní podmínky platí od 02.10.2023.

You have successfully subscribed!